Składam ofertę zakupu mieszkania Nr 20 położonego przy ulicy Kalwaryjskiej 72 na poniższych warunkach (tylko transkacje gotówkowe):